شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي ارسالي

درب کنسرو بازکن برقی
+ امام خميني : بايد وحدت داشته باشيم و آن را ادامه دهيم . بايد به حرف کساني که از تفرقه صحبت مي کنند به هيچ وجه گوش ندهيم . آن هايي که وحدت را هدف قرار مي دهند فساد مي کنند. اگر مي خواهيد وحدت داشته باشيد به حرف آن هايي که فساد مي کنند گوش ندهيد. اگر مي خواهيد حرف تفرقه افکنان در شما اثر نکند معنويت داشته باشيد و الهي باشيد. حرف تفرقه افکنان در کساني اثر مي کند که در معنويت سستي داشته باشند .
http://www.tebyan-zn.ir/vijename/subpaper.aspx?id=9&category
ساعت ویکتوریا
محمود قاسمي-2
0 امتیاز
0 برگزیده
18 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
محمود قاسمي-2 عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top